Brøholt Gård

Brøholt Gård

Som et av de første i vårt distrikt, startet Brøholt Gård sitt hjorteoppdrett i 1999. Det var da bare 12 oppdrett i hele Norge spredt fra sør til nord.


Næringen har vokst og teller i dag ca 90 større og mindre oppdrett. Brøholt Gård har bidratt til utvikling av næringen gjennom levering av livdyr til hele 6 nye oppdrett i Telemark, Vestfold og Buskerud. Vi er ikke redd for overetablering, for det er stort marked for næringsrikt, magert og velsmakende hjortekjøtt.


Da vi startet var det vanskelig å få tak i livdyr, slik at det tok lang tid å bygge opp besetningen. I dag har vi rundt 80 produksjonskoller innenfor innhegninger på ca 200 daa. Vi har lagt stor vekt på dyras trivsel og har gravd store vanndammer rundt om i hegnet. Hjorten er veldig glad i å bade, og på varme dager kan en se 40-50 dyr som bader på en gang.


VÅRE PRODUKTER

Brøholt Gård har eget slakteri godkjent av Mattilsynet som også står for kjøttkontrollen. Etter modning av slaktene, blir de kjørt til en dyktig slakter som står for nedskjæring og pakking. Alle stykningsdeler blir merket og vakumert, og hvert halve dyr blir pakket i en kartong som hittil har vært vår omsetningsform.

Vi har ikke gårdsbutikk, men kundene kommer etter avtale til gården og henter sitt kjøtt, noen ganger i grupper som tas inn i våre lokaler til noe bevertning og får høre gårdens historie og hvordan hjorten lever hos oss.


Sesong og åpningstider

på Brøholt Gård


Ta kontakt på mail eller telefon dersom du ønsker informasjon om vårt hjortekjøtt.


Her finner du oss

BRØHOLT GÅRD, Brøholtveien 2, 3430 Spikkestad

TELEFON: 916 43 475

E-POST: hjort@broholt.no


VEIBESKRIVELSE til Brøholt Gård

KONTAKT FOR REN SMAK:

Styreleder: Kirsten Ravnsborg Justad

e-post: kirsten@gilhusgard.no

Telefon 906 65 279

REN SMAK ble offisielt lansert 20. august 2019 på Gilhus Gård i Lier. 

Les om lanseringen her ....


ER DU PRODUSENT AV GÅRDSPRODUKTER  eller har en gårdsbutikk i Lier, Røyken eller Hurum? 

Les mer om medlemskap i REN SMAK

via knappen under:

LIK ELLER FØLG OSS PÅ FACEBOOK

- og vi blir glad for Likes, delinger og kommentarer på våre poster :-)

REN SMAK 2019 © All Rights Reserved